English

 

GS1  Armenia \ Ջի Էս1 Արմենիա (նախկին EAN Armenia) կազմակերպությունը հանդիսանում է GS1-ի (նախկին EAN International) միջազգային կազմակերպության անդամ և նրա կողմից լիազորված, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող միակ կազմակերպությունն է, որ իրավասու է զբաղվելու ապրանքների միջազգային կոդավորման GS1 hամակարգով։

Հաշվի առնելով ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների հարաճուն կարևորությունը բիզնեսում,  GS1  կազմակերպությունը մշակել է կոդավորման մի համակարգ, որը երաշխավորում է արտադարանքների և ծառայությունների եզակի ու միանշանակ իդենտիֆիկացումը (ճանաչում, նույնականացում)։ Այս կոդերը հանդիսանում ն մի ընդհանուր լեզու, որի միջոցով արտադրողները, արտահանողները, ներմուծողները, մանրածախ/մեծածախ առևտրով զբաղվողները կարող են հաղորդակցվել ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ։

Գծիկավոր կոդերի ( շտրիխ կոդերի, bar code, штрих коды)  GS1 համակարգում Հայաստանի կոդն է 485–ը, այսինքն ապրանքի վրա 485–ով սկսվող գծիկավոր կոդը վկայում է, որ ձեռնարկությունը գրանցված է Հայաստանում։
GS1  կազմակերպությունը միջազգային կազմակերպություն է (գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Բրյուսելում), ներառում է 110 ազգային մարմիններ և ղեկավարում է կոդավորման աշխատանքները ամբողջ աշխարհում։

EPCglobal կոչված է ներդնելու և կիրառելու EPC ( կոդը գրվում է չիպի մեջ) ցանցը արդյունաբերության բոլոր սեկտորներում աշխարհով մեկ։ Մեր առաքելությունն է առավել արդյունավետ դարձնել  ձեռնարկությունների գործունեությունը,  հնարավոր դարձնելով մատակարարման շղթայում ապրանքների վերաբերյալ ինֆորմացիայի իրական տեսանելիությունը։
Դրա համար EPC global – ը զարգացնում  և կառավարում է Electronic Product Code (EPC) (էլեկտրոնային ապրանքային կոդ) ցանցը։ Ի հավելումն, EPC global – ը հնարավորություն է տալիս  EPC կոդերի գրանցման ծառայություն։
EPC global–ը հանդիսանում է GS1–ի ձեռնարկությունը, որն ունի արդյունաբերության հետ հաջող գործընկերության երեսուն տարիների պատմություն։ EPC global–ը չեզոք, շահույթ  չհետապնդող ստանդարտացման կազմակերպություն է։