Առողջապահություն

Գտեք Ձեր րնկերությունը եւ ապրանքատեսակները Verified by GS1-ում ( Ձեռնարկությունների եւ ապրանքների GS1/ՋիԷս1 գլոբալ ռեգիստերներ), այն թարմացվում է ժամը մեկ։ Նախորոք անհրաժեշտ է որ Ձեր ընկերությունը եւ ապրանքատեսակները գրանցված լինեն GS1 համակարգում։

(2024 Հունվարի 1-ից GEPIR ծրագիրը ամբողջովին փոխարինվել է VERIFIED BY GS1)

 

Ցանկացած հիվանդ իրավունք ունի ստանալ լավագույն բուժօգնություն։ Ջիէս1 ատանդարտների օգտագործումը առողջապահության մեջ մեծացնում է հիվանդի անվտանգությունը, բարձրացնում է մատակարարման շղթայի արդյունավետությունը և բարելավում դեղերի տեղաշարժը։