Առողջապահություն

Փորձեք    Verified by GS1  - Ձեռնարկությունների եւ ապրանքների GS1/ՋիԷս1 գլոբալ ռեգիստերներ

(2024 Հունվարի 1-ից GEPIR ծրագիրը ամբողջովին կփոխարինվի VERIFIED BY GS1)

Ցանկացած հիվանդ իրավունք ունի ստանալ լավագույն բուժօգնություն։ Ջիէս1 ատանդարտների օգտագործումը առողջապահության մեջ մեծացնում է հիվանդի անվտանգությունը, բարձրացնում է մատակարարման շղթայի արդյունավետությունը և բարելավում դեղերի տեղաշարժը։