Ոլորտներ

Գտեք Ձեր րնկերությունը եւ ապրանքատեսակները Verified by GS1-ում ( Ձեռնարկությունների եւ ապրանքների GS1/ՋիԷս1 գլոբալ ռեգիստերներ), այն թարմացվում է ժամը մեկ։ Նախորոք անհրաժեշտ է որ Ձեր ընկերությունը եւ ապրանքատեսակները գրանցված լինեն GS1 համակարգում։

(2024 Հունվարի 1-ից GEPIR ծրագիրը ամբողջովին փոխարինվել է VERIFIED BY GS1)

 

GS1 գծիկավոր կոդերը ( շտրիխ կոդեր ) կիրառվել են սկզբնական շրջանում մանրածախ առևտրում և դեռևս հիմնականում հանդիպում են մանրածախ ապրանքների վրա։

Սակայն  համակարգը կարող է օգտագործվել արդյունաբերության յուրաքանչյուր սեկտորում, արտադրության և բաշխման ցանկացած մակարդակում, օրինակ՝  առողջապահության, էլեկտրոնիկայի, հեռահաղորդակցության և արդյունաբերության այլ բնագավառներում։ Այն, նույնիսկ, օգտագործվում է հրշեջ կայաններում և էլեկտրական հոսանքի արտադրության մեջ։ Ավելի քան 1 միլիոն կազմակերպություններ 130 երկրներում օգտագործում են այս համակարգը։ GS1 համակարգը ղեկավարվում է GS1 (նախկին EAN International) կազմակերպության կողմից, որ գտնվում է Բրյուսելում։

GS1 համակարգը՝ ծախսերի նվազման, ճշգրտության ու էֆեկտիվության մեծացման շնորհիվ, առևտրային ցիկլի մեջ ներգրավված ամեն մեկին ընձեռում է հետևյալ առավելությունները.
Արտադրական շղթայում ապրանքների ավտոմատացված հաշվառում և տեսակավորում,  արտադրության և բաշխման ընթացքում ապրանքների հետևելիության կարողություն։

Կարողություն, ստանալու մանրածախ առևտրի ռեալ վաճառքի տվյալները, որ արտացոլում է ռեալ սպառողական պահանջարկը և օգտագործել դա արտադրության պլանավորման մեջ։
Կարողություն, մի գծիկավոր կոդի տեսքով ներկայացնելու խմբաքանակի թիվը, պիտանելիության ժամկետը և սերիական համարը, որը կարող է կարդացվել առևտրային գործարքի մեջ ներգրավված բոլոր գործընկերների կողմից։